vet
De mens heeft het grootste deel van zijn leefomgeving inmiddels gecultiveerd. Overal zijn steden, wegen of landbouw te vinden waardoor de wereld waarin we leven vrijwel geen ongerepte natuur meer kent (met uitzondering van een aantal extreme omgevingen zoals in bv Alaska of de Amazone). Doordat er geen natuurlijke omgeving meer is waarin roofdieren hun prooien eten, dieren overal naartoe kunnen trekken en oorspronkelijke vegetaties in voldoende mate voorkomen in een gebied, kunnen populaties zich ook niet (meer) genoeg op een natuurlijke manier ontwikkelen. 

Door het eenzijdige aanbod van voedsel en leefomgeving zie je velden vol met een paar verschillende soorten groente waarin geen ruimte is voor onkruid en bloemen en zie je geïntensiveerde landbouw waardoor veel minder dekking en ongerepte stroken/bosjes zijn waarin dieren zich kunnen ophouden. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer diersoorten zijn die zich niet meer thuis voelen in een gebied waar ze oorspronkelijk wel thuis hoorden (denk aan de weidevogels die momenteel een dramatisch afname vertonen, patrijzen die nauwelijks meer in Nederland voorkomen en ga zo maar door).

Deze diersoorten kunnen zich dan ook niet meer succesvol voortplanten en zullen vervolgens niet meer voorkomen. Door het natuurlijk evenwicht een handje te helpen door middel van de jacht, zorgen we ervoor dat meer diersoorten de ruimte en het voedsel krijgen die ze nodig hebben om zich succesvol voort te planten. Soms is het evenwicht zo ernstig verstoord dat sommige diersoorten hele gebieden domineren wat weer een effect heeft op de diversiteit aan flora dat er groeit en daardoor weer de populaties insecten drastisch afneemt en vervolgens veel minder soorten vogels voorkomen die van die insecten hadden moeten leven.

Alles is in de natuur met elkaar verbonden, en als de mens zo een grote invloed uitoefent op de natuur, dan hebben wij als mens ook de plicht om ervoor te zorgen dat het natuurlijk evenwicht zoveel mogelijk in stand blijft.

Duurzame jacht heeft tot doel om het natuurlijke evenwicht in stand wordt gehouden. Zoals hierboven beschreven is het cruciaal voor de natuur om hier actief mee bezig te zijn. Door meerdere keren per jaar tellingen te doen van het aantal dieren en diersoorten dat wordt waargenomen, wordt er berekend hoeveel dieren er in een gebied leven. Deze gegevens worden weer afgezet tegen modellen waaruit blijkt wat een gezonde populatie inhoudt, en op basis daarvan wordt het bepaald hoeveel dieren geoogst zouden moeten worden om ervoor te zorgen dat het evenwicht in de natuur een zo groot mogelijke kans heeft op succes. Dat succes hangt overigens ook af van andere factoren, en daar houden wij ons ook mee bezig. Door met boeren in gesprek te zijn, wordt er enerzijds gezorgd voor een meer divers aanbod aan flora door het inzaaien van (on-)kruiden en veldbloemen. Anderzijds helpen jagers ook de boeren met een effectieve vorm van jacht door met de seizoenen mee, te zorgen dat hun oogsten niet worden bedreigd door grote groepen dieren. Hierbij wordt niet alleen gejaagd, maar ook geholpen met afrastering, preventieve verjaging ed.

Wij van Wild van Wild gebruiken alleen maar geschoten wild. Dat garandeert dat de dieren die we gebruiken voor onze producten het leven hebben gehad dat ze al duizenden jaren hebben.
Ons vlees heeft dan ook 0,0 CO2 footprint tot aan de oogst (de jacht). Er is nooit een milieubelastende voederfabriek aan te pas gekomen, extra water voor gebruikt en geen van de dieren is ooit in aanraking met antibioticum of een ander medicijn geweest.

Nu is het thema duurzaamheid iets waar de laatste jaren veel naar wordt gekeken, met name door de steeds kritischer wordende consument, en dat is natuurlijk fantastisch. Zo min mogelijk belasting op de natuur, maar nog wel lekker vlees kunnen eten is wat wij als missie in ons bedrijf en zelfs ons leven zien. En daarbij hoort ook mate, dus minder consumptie van vlees, maar dan wel het beste en meest voedzame wat er te krijgen is. Met meer bewustzijn, begrip en respect genieten van hetgeen de natuur ons te bieden heeft.
vetDuurzaamheid

Duurzaamheid is voor Wild van Wild heel belangrijk maar nogal een trendgevoelig container begrip. Waar wij voor staan dragen we uit in onze grondstoffen, producten, verpakkingen, werkwijze en bedrijfsethiek. Hieronder de belangrijkste onderdelen uiteengezet.

Grondstoffen

Echt wild staat voor alle dieren die we niet fokken. Hierdoor heeft het dier 0 CO2 footprint tot het moment dat het geoogst wordt. Bij echt wild komt geen antibiotica kijken, is er geen sprake van een mestoverschot en gebruiken de dieren alleen het voedsel en water wat beschikbaar is. Het is daardoor het meest duurzame, gezonde en eerlijke vlees dat te krijgen is. Het is dan ook vele malen beter dan vlees met een keurmerk voor biologische of ecologische aspecten. Bij echt wild kan niet worden gecontroleerd wat dieren eten of hoe ze leven en dat is gelijk het mooie er aan. Wild leeft zoals dat al duizenden jaren heeft geleefd en is niet op deze wereld gezet alleen om opgegeten te worden. Naast ons wild gebruiken wij enkel biologische kruiden en biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen

Keurmerk
Sinds kort is het keurmerk ‘echt wild’ in het leven geroepen. Dit keurmerk garandeert dat het wild niet is gekweekt, maar recht uit de natuur wordt geoogst door jagers. Kijk voor meer informatie op Echtwild.nl

Verpakking
Om ook onze verpakking zo duurzaam mogelijk te houden denken we vaak na over innovaties. We werken bijvoorbeeld sinds kort samen met Ardagh Group, de grootste fabrikant van blik in Europa. Samen met hen kijken we naar productontwikkeling en de mogelijkheden om blik te gebruiken voor de verpakking. De slogan ‘metal is forever’ zegt eigenlijk al genoeg, metaal kan oneindig vaak worden hergebruikt, is ook makkelijk om te recyclen en geeft het product een hele hoge houdbaarheid (en dus voedselveiligheid).

Producten
Onze producten zijn gemaakt van 100% wild. Door ook gebruik te maken van wild zwijn vet hebben we afscheid kunnen nemen van varkensvet, waardoor onze producten dan ook 100% duurzaam zijn.
NB. Voor onze droge worsten maken we nu nog wel gebruik van (biologisch) varkensvet omdat voor de droge worst een zachte structuur vet nodig is. We zijn momenteel  bezig om dit ook te vervangen met wild zwijn vet.


vet


De jacht

…Waarom jagen jullie?.. 
..Vind je het niet moeilijk om een dier te doden?..’

Deze vragen krijgen we regelmatig. Niet simpel om uit te leggen maar wel elke keer weer heel waardevol om over te vertellen.

We jagen omdat we ons verbonden voelen met de natuur. Omdat we verantwoordelijkheid willen nemen voor ons voedsel en omdat wild het beste, eerlijkste en lekkerste vlees is dat je kan krijgen.
Wie wil eten, zal moeten oogsten. En als je vlees wilt eten dan zal daar een dier voor moeten sterven. Daar gaan wij als jagers niet lichtzinnig mee om, en dat blijkt uit veel aspecten. Een jager heeft diepgaande kennis over zowel de te bejagen dieren, maar ook over de dieren die juist beschermd moeten worden. Daarbij weet een jager alles over de seizoenen, gewassen, dier -en plantziektes, maar ook over de sociale aspecten van de verschillende populaties. De omvangrijke opleiding die elke jager moet hebben afgelegd en de tijd die gaat zitten in het onderhouden van het veld wordt door niet-jagers vaak over het hoofd gezien. Jagers zijn professionals die zich inzetten in en voor de natuur.

Waarom wordt er gejaagd?
In de huidige maatschappij heeft de mens een heel groot deel van het landschap gecultiveerd. In Nederland heeft de geïntensiveerde landbouw er tevens voor gezorgd dat de biodiversiteit enorm is afgenomen. Om het evenwicht in de natuur te ondersteunen is jagen een belangrijke pijler.

Kijk op jacht

De publieke opinie wordt geregeld gepeild en over de afgelopen decennia is de jacht alsmaar realistischer. Jacht en beheer is nodig in de huidige samenleving, en dat beginnen steeds meer mensen in te zien.

De jagersvereniging doet regelmatig onderzoek naar de publieke opinie. Kijk voor meer informatie op www.jagersvereniging.nl /